email: '*→@protein.osaka-u.ac.jp'

Professor

Toshimichi Fujiwara

Associate Professor

Yoh Matsuki(yoh*)

Associate Professor (concurrent)

Yohei Miyanoiri

Assistant Professor

Ayako Egawa
Toshihiko Sugiki
Kyoko Furuita
Takashi Kodama
Hajime Tamaki
Tomoaki Sugishita
Ken Kato
Chojiro Kojima
Naoyuki Abe
Ryoko Okamoto
Taiji Kanda
Zhongliang Zhang
Xin Zhang
Wen We Dai
Xinyu Zhang
Lingyingzi Dong
Wenyue Cai
Akihiro Hatano

Researchers

Takeshi Iwata
Masashi Yokochi
Ryo Kitahara Ritsumeikan Univ.
Toshiaki Arata Osaka City Univ.
Keisuke Ikeda Toyama Univ.
Toshitaka Idehara Fukui Univ.
Tomoshi Kameda AIST
Yoshihiro Kobashigawa Kumamoto Univ.
Takashi Saitoh Hokkaido Univ. Sci.
Yoshiyuki Tanaka Tokushima Bunri Univ.
Akira Naito Yokohama Natl. Univ.
Hidehito Tochio Kyoto Univ.
Chugh Jeetender Indian Inst. Sci. Edu. & Res.
Ayyalusamy Ramamoorthy Univ. Michigan
Bikash Sahoo Univ. Michigan