Former Members

2021

MC Keita Kawano

2020

DC Akima Yamamoto
MC Akihiro Namimatsu
  Yuhei Nikaido

2019

PD Hirotaka Narita
Technical Assistants Keiko Shinohara
MC Takeshi Araya
  Takezou Kamei
  Manami Torimoto
  Miho Hayashi
  Miho Matsui
Undergraduate Yuto Oguchi

2018

PD Ryo Yonehara
  Kenji Takagi
Technical Assistants Aimi Ozaki
MC Rio Usui
  Yusuke Goto
  Shun Tanibayashi
  Wenqing Cui

2017

Specially Appointed Assistant Professor Kohei Takeshita
Assistant Professor Akifumi Higashiura
Technical Assistants Satomi Shibumura
MC Yuta Nakajima
  Takuro Ueda
  Tomohiro Ohno
  Satoko Mochida
  Taiki Sano

2016

PD Takeshi Sangawa
  Yusuke Nakamichi
DC Kensaku Kaneda
MC Naoki Kanda
  Hitomi Kimura
  Syouji Nishikawa

2015

Specially Appointed Assistant Professor Gijs van der Schot
Technical Staff Yumiko Hara
DC Widhi Dyah Sawitri
  Ami Matsumoto
MC Kohta Emura
  Yuki Higa

2014

PD Makoto Matsuda
  Ryuji Yamazawa
Specially Appointed Associate Professor Max Felix Hantke
Technical Staff Nao Katsuda
DC Yuichiro Nakaishi
MC Takeshi Kobayashi
  Naoki Kajiura
  Wataru Kumano
  Kazumasa Sumita

2013

Researcher Takeshi Ozaki
Technical Staff Takuya Katsutani
DC Satoka Ebisawa
MC Kazuya Ebara
  Noriaki Nakamura
  Miki Fujioka
  Marina Murakami

2012

Technical Staff Fusamichi Akita
  Yumiko Hara
DC Kenichi Harada
MC Yuta Itakura

2011

PD Yasusi Umena
  Yoshie Fuyjiwara
  Yumiko Hara
MC Shota Goto

2010

 

PD Kiyohito Kihara
  Shoji Maeda
  Koji Nishikawa
DC So Nakagawa
MC Xue Tingru
  Masahiro Kitao

2009

DC Chimari Okada
  Kazuhiro Ohta
  Hideyuki Oki
  Michihiro Suga
MC Naoki Sato

2008

PD Harumi Hosaka
  Mayumi Hirose
DC Seyoung Son
  Keisuke Sakurai
MC Yuka Kitamori
  Tomoko Shinohara
  Sayaka Tanahara
  Misa Hashimoto

2007

Secretary Shina Fujita
DC Fusamichi Akita
  Takayuki Miyabayashi
MC Yukari Isozaki
  Takeshi Kurakane

2006

DC Aki Nagata
PD Hiroyuki Akama
Undergraduate Shinji Kuki

2005

DC Daisuke Horigome
MC Shinji Kakuda

2004

PD Akira Ogawa
  Masahiro Fujihashi
DC Naoyuki Miyazak
MC Yuichi Sasaki
Secretary Miyuki Arai

2003

DC Kazunori Namba
  Xin Han

2002

DC Sachiko Toma