Former Members

2023

Associate Professor Mamoru Suzuki
MC Xiaomin Sun
Wataru Toyoda
B4 Junko Onizuka
Secretary Takako Shitani
Minako Kawai

2022

MC Mizuki Ishida
Kota Nagano
Rina Shirai
B4 Kohei Hamada

2021

MC Keita Kawano

2020

DC Akima Yamamoto
MC Akihiro Namimatsu
Yuhei Nikaido

2019

PD Hirotaka Narita
Technical Assistants Keiko Shinohara
MC Takeshi Araya
Takezou Kamei
Manami Torimoto
Miho Hayashi
Miho Matsui
Undergraduate Yuto Oguchi

2018

PD Ryo Yonehara
Kenji Takagi
Technical Assistants Aimi Ozaki
MC Rio Usui
Yusuke Goto
Shun Tanibayashi
Wenqing Cui

2017

Specially Appointed Assistant Professor Kohei Takeshita
Assistant Professor Akifumi Higashiura
Technical Assistants Satomi Shibumura
MC Yuta Nakajima
Takuro Ueda
Tomohiro Ohno
Satoko Mochida
Taiki Sano

2016

PD Takeshi Sangawa
Yusuke Nakamichi
DC Kensaku Kaneda
MC Naoki Kanda
Hitomi Kimura
Syouji Nishikawa

2015

Specially Appointed Assistant Professor Gijs van der Schot
Technical Staff Yumiko Hara
DC Widhi Dyah Sawitri
Ami Matsumoto
MC Kohta Emura
Yuki Higa

2014

PD Makoto Matsuda
Ryuji Yamazawa
Specially Appointed Associate Professor Max Felix Hantke
Technical Staff Nao Katsuda
DC Yuichiro Nakaishi
MC Takeshi Kobayashi
Naoki Kajiura
Wataru Kumano
Kazumasa Sumita

2013

Researcher Takeshi Ozaki
Technical Staff Takuya Katsutani
DC Satoka Ebisawa
MC Kazuya Ebara
Noriaki Nakamura
Miki Fujioka
Marina Murakami

2012

Technical Staff Fusamichi Akita
Yumiko Hara
DC Kenichi Harada
MC Yuta Itakura

2011

PD Yasusi Umena
Yoshie Fuyjiwara
Yumiko Hara
MC Shota Goto

2010

PD Kiyohito Kihara
Shoji Maeda
Koji Nishikawa
DC So Nakagawa
MC Xue Tingru
Masahiro Kitao

2009

DC Chimari Okada
Kazuhiro Ohta
Hideyuki Oki
Michihiro Suga
MC Naoki Sato

2008

PD Harumi Hosaka
Mayumi Hirose
DC Seyoung Son
Keisuke Sakurai
MC Yuka Kitamori
Tomoko Shinohara
Sayaka Tanahara
Misa Hashimoto

2007

Secretary Shina Fujita
DC Fusamichi Akita
Takayuki Miyabayashi
MC Yukari Isozaki
Takeshi Kurakane

2006

DC Aki Nagata
PD Hiroyuki Akama
Undergraduate Shinji Kuki

2005

DC Daisuke Horigome
MC Shinji Kakuda

2004

PD Akira Ogawa
Masahiro Fujihashi
DC Naoyuki Miyazak
MC Yuichi Sasaki
Secretary Miyuki Arai

2003

DC Kazunori Namba
Xin Han

2002

DC Sachiko Toma